Küpsiste poliitika

1. Veebileht www.lyl.eu (edaspidi Veebileht) kogub andmeid Veebilehe külastajate kohta, võimaldades seeläbi Veebilehe pidajal hinnata, kui kasulik on Veebileht ja kuidas seda saaks parandada.

2. Vastutav töötleja, kes kogub andmeid Veebilehe külastajate kohta, on SIA OZERMEDIA, reg nr. 40103678683 (edaspidi Haldaja).

3. Juhataja aadress: Dzelzavas iela 120Z, Rīga, LV-1021, email: support@lyl.eu, telefon: 26199207.

4. Haldaja täiustab pidevalt Veebilehte eesmärgiga parandada veebilehe kasutamist, mistõttu Haldaja peab teadma, milline teave on Veebilehe külastajate jaoks oluline, kui sageli nad Veebilehte külastavad, kui palju seadmeid kasutavad, kus brauseris, kust külastajad tulevad ja millist sisu neile kõige rohkem lugeda meeldib.

5. Veebilehte majutav server saab salvestada külastaja saadetud päringud (kasutatud seade, brauser, IP-aadress, juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg). Selles lõigus nimetatud andmeid kasutatakse tehnilistel eesmärkidel: Veebilehe nõuetekohase toimimise ja turvalisuse tagamiseks ning võimalike turvaintsidentide uurimiseks. Käesolevas lõikes viidatud andmete kogumise aluseks on Vastutava töötleja õiguslik huvi tagada Veebilehe tehniline kättesaadavus ja terviklikkus.

6. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse brauseri poolt külastaja arvutisse iga kord, kui külastaja Veebilehte külastab külastaja arvuti brauseri seadetes määratud koguses. Individuaalseid küpsiseid kasutatakse külastajale pakutava teabe ja reklaamide valimiseks ja rakendamiseks, lähtudes külastaja poolt varem vaadatud sisust ning muutes seeläbi Veebilehe kasutamise lihtsaks, mugavaks ja külastajale individuaalselt sobivaks. Lisateavet küpsiste, samuti nende kustutamise ja haldamise kohta leiate kodulehelt www.aboutcookies.org.

7. Veebileht kasutab küpsiseid, et koguda kasutajate IP-aadresse ja sirvimisinfot ning võimaldada Veebisaidil jätta meelde külastaja valikud. Küpsised võimaldavad Vastutaval töötlejal jälgida Veebilehe andmevoogu ja kasutaja suhtlust Veebisaidiga – vastutav töötleja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ja Veebilehe täiustamiseks. Küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Haldaja õigustatud huvi tagada Veebilehe funktsionaalsus, kättesaadavus ja terviklikkus.

8. Küpsised võib nende kestuse järgi jagada kahte põhikategooriasse – lühiajalised (säilitatakse arvutis kuni veebibrauseri sulgemiseni, kuid seejärel kustutatakse) ja pikaajalised (püsi)küpsised (arvutisse salvestatakse pikema aja jooksul (olenevalt teie brauserist ja küpsiseseadetest) või seni, kuni neid käsitsi ei kustutata).

9. Vastavalt nende funktsioonidele võib küpsised jagada kolme põhikategooriasse:

 • Kohustuslikud (tehnilised) küpsised on olulised veebisaidi põhifunktsioonide pakkumiseks, nagu toodete ostukorvi asetamine, ostude töötlemine ja veebisaidi sisu kuvamine.
 • Analüütilised küpsised võimaldavad meil oma veebisaidi sisu paremini kohandada ning me kasutame neid Google Analyticsis, mis võimaldab vastutaval töötlejal analüüsida, kuidas külastajad Veebilehte kasutavad. Google Analyticsi põhiprintsiipide toimimise kohta saate tutvuda Google’i veebisaidil https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. Haldaja kasutab kogutud andmeid oma seaduslikes huvides, et parandada Veebilehe külastajate vajaduste mõistmist ja parandada Haldaja avaldatud teabe kättesaadavust.
 • Turundusküpsised (sh AdWords ja Facebook) aitavad hinnata müügikanalite efektiivsust. Nende küpsiste eesmärk on kuvada reklaame, mis oleksid konkreetse kasutaja jaoks asjakohased ja seega avaldajatele ja kolmandate osapoolte reklaamipaigutuste jaoks väärtuslikumad. Veebilehele on installitud tööriist “Facebooki pixel”. Selle tööriista kasutamise eesmärk on kohandada sisu ja reklaame Facebooki kasutajatele. Facebooki privaatsuspoliitika kohta lisateabe saamiseks või Facebooki platvormil reklaamiseadete muutmiseks klõpsake siin https://www.facebook.com/about/privacy.

10. Külastaja saab küpsiseid vastavalt oma valikule kontrollida ja/või kustutada. Lisateavet selle protsessi kohta leiate siit aadressilt www.aboutcookies.org. Külastaja saab kustutada kõik tema arvutis olevad küpsised ning enamiku brauserite saab seadistada küpsiste arvutisse paigutamist blokeerima. Külastaja saab küpsistest keelduda brauseri menüüs või https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Vajalike seadistuste tegemiseks peab külastaja tutvuma oma brauseri tingimustega. Kui küpsised on blokeeritud, peab külastaja iga kord, kui Veebilehte külastab, seadeid käsitsi kohandama ning on võimalus, et mõned teenused ja funktsioonid ei tööta. Lisame lingid küpsiste haldamise teabe ressurssidele kõige populaarsemate brauserite jaoks:

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari – https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge – https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Lisateavet küpsiste juhtimise kohta vastavalt teie seadme brauserile leiate veebisaidilt: www.aboutcookies.org.

11. Veebilehe külastajate statistiliste andmete juurde pääsevad ainult need Haldaja töötajad, kes vastutavad selliste andmete analüüsimise eest.

12. Kui ei ole sätestatud teisiti, säilitatakse küpsiseid selle tegevuse ajaks, mille jaoks need koguti, ja seejärel kustutatakse.

13. Kui Haldaja Veebileht pakub foorumi või kommentaaride võimalust, siis sellisel juhul salvestatakse Veebilehel IP-aadress, samuti külastaja enda antud andmed. Neid andmeid sisaldavaid küpsiseid saab teie mugavuse huvides säilitada ühe aasta, et te ei peaks neid iga kord ümber kirjutama.

14. Haldaja kinnitab, et küpsiseid ja statistilist teavet kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonide nõuetele, sh Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu 27. aprilli 2016. a isikuandmete kaitse määrusele nr. 2016/679.

Privaatsuspoliitika.

1.1. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas SIA “pharm & med”, reg. nr 40103562963, Riia, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021. Toe e-posti aadress: support@lyl.eu (edaspidi ka “Andmetöötleja”) kogub, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mida www.lyl.eu saab oma klientidelt ja veebisaiti külastavatelt isikutelt (edaspidi “andmesubjekt”). või sina”).

1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, s.o. st andmesubjekt. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, nagu hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.

1.3. Vastutav andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 1. Isikuandmete hankimine, töötlemine ja säilitamine.

2.1. Isiku tuvastamist võimaldavat teavet hangib, töötleb ja säilitab Vastutav töötleja peamiselt veebipoe veebilehe ja e-posti kaudu.

2.2. Veebipoodi külastades ja seal pakutavaid teenuseid kasutades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud isikuandmete muutumisest.

2.4. Vastutav töötleja ei vastuta Andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on põhjustatud valesti esitatud isikuandmetest.

 1. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:

3.1.1. Nimi ja perekonnanimi
3.1.2. Sünnikuupäev
3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber)
3.1.4. Tehinguandmed (ostetud kaup, tarneaadress, hind, makseinfo jne).
3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile esitatud veebisaidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmisel või meiega suhtlemisel.

3.2. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus kontrollida esitatud andmete õigsust avalikult kättesaadavate registrite abil.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunktid a, b, c ja f:

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline on andmesubjekt, või meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist;
 3. c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või isikuandmete kaitset nõudvad põhiõigused ja põhivabadused on sellistest huvidest olulisemad, eriti kui andmesubjekt on laps.

3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb Andmesubjekti Isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need saadi;
3.4.2. Kuni Andmehaldur ja/või Andmesubjekt saavad välistes normatiivaktides sätestatud korras realiseerida oma õigustatud huve, näiteks esitada vastuväiteid või esitada hagi või pöörduda kohtusse;
3.4.3. Kuni on seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus, näiteks raamatupidamise seaduse alusel;
3.4.4. Seni, kuni kehtib Andmesubjekti nõusolek vastavaks isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

Käesolevas lõikes nimetatud asjaolude lõppemisel lõpeb ka Andmesubjekti isikuandmete säilitamise tähtaeg ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning elektroonilistest ja/või paberdokumentidest, mis sisaldasid vastavaid isikuandmeid või käesolevaid dokumendid muudetakse anonüümseks.

3.5. Oma kohustuste täitmiseks Teie ees on Andmehalduril õigus edastada Teie isikuandmeid koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajatele, kullerteenustele jne. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.lv, mistõttu meie ettevõte edastab makse teostamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS-ile.
Soovi korral võime edastada Teie isikuandmeid riigi- ja õiguskaitseorganitele, et kaitsta vajadusel oma õiguslikke huve, koostades, esitades ja kaitstes õigusnõudeid.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 1. Andmesubjekti õigused

4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi seadustele on teil õigus:
4.1.1. Juurdepääs oma isikuandmetele, saada teavet nende töötlemise kohta, samuti nõuda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete teisaldatavus);
4.1.2. nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
4.1.3. Kustutage oma isikuandmed (“ole unustatud”), välja arvatud juhtudel, kui seadus nõuab andmete säilitamist;
4.1.4. võtta tagasi oma eelnevalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
4.1.5. Piirata oma andmete töötlemist – õigus nõuda, et lõpetaksime ajutiselt kõigi teie isikuandmete töötlemise;
4.1.6. Võtke ühendust Andmeriigi Inspektsiooniga
Taotluse oma õiguste kasutamiseks saate esitada, täites ankeedi isiklikult Riias, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021, või saates taotluse elektrooniliselt, kirjutades klienditoe teenusele aadressil support@lyl.eu.

 1. Lõplikud tingimused

5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (27. aprill 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja isikute vaba liikumise kohta. selliseid andmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), samuti Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu kehtivad seadused.

5.2. Vastutaval töötlejal on õigus teha privaatsuspoliitikas igal ajal ja ette teatamata muudatusi või täiendusi. Muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel www.lyl.eu.