Cookie beleid

1. De website www.lyl.eu (hierna de Website genoemd) verzamelt gegevens over de bezoekers van de Website, waardoor de websitebeheerder kan beoordelen hoe nuttig de Website is en hoe deze kan worden verbeterd.

2. De verwerkingsverantwoordelijke die gegevens over de bezoekers van de website verzamelt, is SIA OZERMEDIA, registratienr. 40103678683 (hierna te noemen de Beheerder).

3. Adres van de manager: Dzelzavas iela 120Z, Rīga, LV-1021, e-mail: support@lyl.eu, telefoon: 26199207.

4. De Beheerder is voortdurend bezig met het verbeteren van de Website met als doel het gebruik ervan te verbeteren, zodat de Beheerder moet weten welke informatie belangrijk is voor de Websitebezoekers, hoe vaak zij de Website bezoeken, welke apparaten en browsers zij gebruiken, in welke regio de bezoekers zich bevinden vandaan komen en welke inhoud ze het liefst lezen.

5. De server die de website host, kan de door de bezoeker verzonden verzoeken registreren (gebruikt apparaat, browser, IP-adres, datum en tijd van toegang). De in dit lid genoemde gegevens worden gebruikt voor technische doeleinden: om de goede werking en veiligheid van de Website te waarborgen en om mogelijke beveiligingsincidenten te onderzoeken. De basis voor het verzamelen van de in deze paragraaf genoemde gegevens is het wettelijke belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het waarborgen van de technische beschikbaarheid en integriteit van de Website.

6. Cookies zijn kleine bestanden die de browser telkens wanneer de bezoeker de Website bezoekt op de computer van de bezoeker opslaat in de hoeveelheid die is aangegeven in de browserinstellingen van de computer van de bezoeker. Individuele cookies worden gebruikt om de aan de bezoeker aangeboden informatie en advertenties te selecteren en toe te passen, op basis van de inhoud die de bezoeker eerder heeft bekeken, en zo het gebruik van de Website eenvoudig, handig en individueel geschikt te maken voor de bezoeker. Aanvullende informatie over cookies, evenals het verwijderen en beheren ervan, kunt u vinden op de homepage www.aboutcookies.org.

7. De website maakt gebruik van cookies om IP-adressen van gebruikers en browserinformatie te verzamelen en om de website in staat te stellen de keuzes van de bezoeker te onthouden. Met cookies kan de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensstroom van de Website en de gebruikersinteractie met de Website volgen. De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt deze gegevens om bezoekersgedrag te analyseren en de Website te verbeteren. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is het legitieme belang van de Beheerder bij het waarborgen van de functionaliteit, beschikbaarheid en integriteit van de Website.

8. Cookies kunnen, afhankelijk van hun duur, worden onderverdeeld in twee basiscategorieën: cookies voor de korte termijn (opgeslagen op de computer totdat de webbrowser wordt gesloten, maar vervolgens verwijderd) en cookies voor de lange termijn (permanente) (opgeslagen op de computer gedurende een langere periode (afhankelijk van uw browser- en cookie-instellingen) of zolang ze niet handmatig worden verwijderd).

9. Cookies kunnen op basis van hun functies worden onderverdeeld in drie basiscategorieën:

 • Verplichte (technische) cookies zijn belangrijk voor het leveren van basisfuncties van websites, zoals het plaatsen van producten in het winkelwagentje, het verwerken van aankopen en het weergeven van website-inhoud.
 • Analytische cookies stellen ons in staat de inhoud van onze website beter af te stemmen, en we gebruiken ze in Google Analytics, waarmee de Verwerkingsverantwoordelijke kan analyseren hoe bezoekers de Website gebruiken. Hoe de basisprincipes van Google Analytics werken, kunt u leren op de website van Google https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800. De Beheerder gebruikt de verzamelde gegevens in zijn juridische belang om het inzicht in de behoeften van de Websitebezoekers te verbeteren en de toegankelijkheid van de door de Beheerder gepubliceerde informatie te verbeteren.
 • Marketingcookies (waaronder AdWords en Facebook) helpen de effectiviteit van verkoopkanalen te evalueren. Het doel van deze cookies is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de specifieke gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en advertentieplaatsingen van derden. Op de website is de tool “Facebook pixel” geïnstalleerd. Het doel van het gebruik van deze tool is om inhoud en advertenties af te stemmen op Facebook-gebruikers. Voor meer informatie over het privacybeleid van Facebook of om uw advertentie-instellingen op het Facebook-platform te wijzigen, klikt u hier https://www.facebook.com/about/privacy.

10. De bezoeker kan cookies naar eigen keuze beheren en/of verwijderen. Meer informatie over dit proces vindt u hier op www.aboutcookies.org. Een bezoeker kan alle cookies die op zijn computer staan ​​verwijderen, en de meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat het plaatsen van cookies op zijn computer wordt geblokkeerd. De bezoeker kan cookies weigeren in het browsermenu of https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Om de noodzakelijke instellingen te kunnen maken, moet de bezoeker vertrouwd raken met de voorwaarden van zijn browser. Als cookies worden geblokkeerd, zal de bezoeker bij ieder bezoek aan de Website handmatig de instellingen moeten aanpassen en bestaat de mogelijkheid dat sommige diensten en functies niet werken. We voegen links toe naar bronnen voor informatie over cookiebeheer voor de meest populaire browsers:

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Safari – https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

Opera – https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Edge – https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Meer informatie over hoe u cookies kunt beheren, afhankelijk van de browser van uw apparaat, vindt u op de website: www.aboutcookies.org.

11. Alleen de medewerkers van de Beheerder die verantwoordelijk zijn voor het analyseren van dergelijke gegevens hebben toegang tot statistische gegevens over websitebezoekers.

12. Tenzij anders aangegeven, worden cookies opgeslagen voor de duur van de activiteit waarvoor ze zijn verzameld en vervolgens verwijderd.

13. Indien de Website van de Beheerder een forum- of reactiemogelijkheid biedt, worden in dat geval het IP-adres en de door de bezoeker verstrekte gegevens op de Website opgeslagen. Cookies die deze gegevens bevatten, kunnen voor uw gemak een jaar lang worden bewaard, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft te schrijven.

14. De beheerder bevestigt dat cookies en statistische informatie zullen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met de vereisten van de regelgeving van de Europese Unie, waaronder de Verordening Bescherming Persoonsgegevens van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad van de EU nr. 2016/679.

Privacybeleid.

1.1. Dit privacybeleid beschrijft hoe SIA “pharm & med”, reg. Nr. 40103562963, Riga, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021. Ondersteunings-e-mail: support@lyl.eu (hierna ook “Gegevensbeheerder” genoemd) verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens die www.lyl.eu verkrijgt van haar klanten en personen die de website bezoeken (hierna “Gegevenssubject” genoemd) of jij”).

1.2. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, d.w.z. d.w.z. de betrokkene. Verwerken is elke activiteit die verband houdt met persoonsgegevens, zoals het verkrijgen, vastleggen, wijzigen, gebruiken, bekijken, wissen of vernietigen.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking voldoet aan de gegevensverwerkingsprincipes waarin de wetgeving voorziet en kan bevestigen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 1. Verwerving, verwerking en opslag van persoonsgegevens.

2.1. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt verkregen, verwerkt en opgeslagen door de gegevensbeheerder, voornamelijk via de website van de online winkel en e-mail.

2.2. Door de diensten in de online winkel te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat alle verstrekte informatie wordt gebruikt en beheerd in overeenstemming met de doeleinden die zijn uiteengezet in het Privacybeleid.

2.3. De betrokkene is ervoor verantwoordelijk dat de ingediende persoonsgegevens juist, accuraat en volledig zijn. Het willens en wetens verstrekken van valse informatie wordt beschouwd als een schending van ons privacybeleid. De betrokkene is verplicht om de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de verstrekte persoonsgegevens.

2.4. De Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de Betrokkene of derden, indien deze wordt veroorzaakt door ten onrechte verstrekte persoonsgegevens.

 1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten

3.1. De verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

3.1.1. Naam en achternaam
3.1.2. Geboortedatum
3.1.3. Contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer)
3.1.4. Transactiegegevens (aangekochte goederen, afleveradres, prijs, betalingsinformatie, enz.).
3.1.5. Alle andere informatie die aan ons wordt verstrekt tijdens de aankoop van diensten en goederen die door de website worden aangeboden of tijdens de communicatie met ons.

3.2. In aanvulling op het bovenstaande heeft de Gegevensbeheerder het recht om de juistheid van de ingediende gegevens te verifiëren met behulp van openbaar beschikbare registers.

3.3. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, artikel 1, subparagraaf a), b), c) en f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene contractpartij is of voor het uitvoeren van maatregelen op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;
 3. c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan de verwerkingsverantwoordelijke toekomt;
 4. f) de verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij te behartigen, behalve als de belangen van de betrokkene of de fundamentele rechten en fundamentele vrijheden die de bescherming van persoonsgegevens vereisen belangrijker zijn dan dergelijke belangen, vooral als de de betrokkene is een kind.

3.4. De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart en verwerkt de Persoonsgegevens van de Betrokkene zolang aan ten minste één van de volgende criteria wordt voldaan:

3.4.1. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontvangen;
3.4.2. Zolang de Gegevensbeheerder en/of de Betrokkene hun legitieme belangen kunnen verwezenlijken, zoals het indienen van bezwaar of het aanspannen of aanhangig maken van een rechtszaak, in overeenstemming met de procedures vastgelegd in externe regelgeving;
3.4.3. Zolang er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Boekhoudwet;
3.4.4. Zolang de toestemming van de Betrokkene voor de relevante verwerking van persoonsgegevens geldig is, als er geen andere wettelijke basis is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bij beëindiging van de in dit lid genoemde voorwaarden vervalt tevens de bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Betrokkene en worden alle relevante persoonsgegevens definitief verwijderd van computersystemen en elektronische en/of papieren documenten die de relevante persoonsgegevens bevatten of deze documenten worden geanonimiseerd.

3.5. Om aan zijn verplichtingen jegens u te voldoen, heeft de Verwerkingsverantwoordelijke het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan samenwerkingspartners, gegevensverwerkers die namens ons de noodzakelijke gegevensverwerking uitvoeren, bijvoorbeeld accountants, koeriersdiensten, enz. De gegevensverwerker is de beheerder van persoonsgegevens. De betalingsverwerking wordt verzorgd door het betalingsplatform makecommerce.lv. Daarom draagt ​​ons bedrijf de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de betaling over aan de platformeigenaar Maksekeskus AS.
Op verzoek kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan staats- en wetshandhavingsautoriteiten om, indien nodig, onze juridische belangen te verdedigen door juridische claims op te stellen, in te dienen en te verdedigen.

3.6. Bij het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens implementeert de gegevensbeheerder organisatorische en technische maatregelen om de bescherming van persoonlijke gegevens te garanderen tegen accidentele of illegale vernietiging, wijziging, openbaarmaking en enige andere illegale verwerking.

 1. Rechten van betrokkenen

4.1. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wetgeving van de Republiek Letland heeft u het recht om:
4.1.1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens, informatie ontvangen over de verwerking ervan, evenals een kopie van uw persoonlijke gegevens in elektronisch formaat aanvragen en het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (gegevensportabiliteit);
4.1.2. Correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te verzoeken;
4.1.3. Uw persoonlijke gegevens verwijderen (“vergeet worden”), behalve in gevallen waarin de wet het bewaren van gegevens vereist;
4.1.4. Uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken;
4.1.5. Beperk de verwerking van uw gegevens – het recht om te verzoeken dat wij tijdelijk stoppen met het verwerken van al uw persoonsgegevens;
4.1.6. Neem contact op met de Inspectie Gegevensstaat
U kunt een verzoek indienen voor de uitoefening van uw rechten door het formulier persoonlijk in te vullen in Riga, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021, of door het verzoek elektronisch te sturen door te schrijven naar de klantenservice op support@lyl.eu.

 1. Laatste voorwaarden

5.1. Dit Privacybeleid is ontwikkeld in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (27 april 2016) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke gegevens en die Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) intrekt, evenals de geldende wetten van de Republiek Letland en de Europese Unie.

5.2. De verantwoordelijke voor de verwerking heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in het Privacybeleid. Wijzigingen treden in werking na publicatie op de website www.lyl.eu.