SIA “pharm & med”
reg. Nr. 40103562963
Riga, Dzelzavas iela 120Z, LV-1021.
Stödmejladress: support@lyl.eu
i fortsättningen – webbutiken – tillhandahåller det tillgängliga innehållet på webbplatsen och tillhandahåller varor/tjänster i enlighet med de nedan angivna Användarvillkoren.

1. Allmänna villkor
Om en konsument genom att använda webbplatsens medling köper varor/tjänster anses ett sådant ömsesidigt avtal vara ett distansavtal och omfattas av Lettlands Republiks lagstadgade normer som reglerar distansavtal, inklusive men inte begränsat till Lettlands Republiks lag om skydd av konsumenternas rättigheter, förordningen från Lettlands Republiks regering “Föreskrifter om distansavtal” med flera.

Genomförande av inköp
Priserna och specifikationerna för produkter som säljs i webbutiken finns angivna bredvid produkterna. Produkternas pris anges per styck (st).

För att göra en beställning, lägg till de önskade produkterna i din kundkorg. Fyll i alla nödvändiga fält och välj den lämpligaste leveransmetoden. De totala kostnaderna för beställningen, inklusive leveranskostnader, visas på skärmen “Sammanfattning av varukorgen”. Betala för inköpet för att slutföra beställningen.

I händelse av ett framgångsrikt köp kommer köparen att få en orderbekräftelse till den angivna e-postadressen.

REGLER FÖR KAMPANJEN 2 + 1:

Villkoren för kampanjen “köp 2 + 1 få 1 gratis” på webbutiken innebär att om köparen betalar (köper) två (2) produkter av en typ, skickas den tredje (3) produkten som en gåva. Kampanjreglerna gäller inte för köp av en (1) produkt i en kategori och en (1) produkt i en annan kategori.

Kampanjregeln anses vara tillämplig om den kostnadsfria produkten anges i försäljarens orderbekräftelse.

RABATTKUPONG:

Om kunden har en unik kampanjkupong som ger en procentuell eller summär rabatt på en produkt eller produkter i www.lyl.eu-butiken, kombineras den inte med andra kampanjer, inklusive “köp 2 + 1 få 1 gratis” -kampanjen, om inte annat anges särskilt.

2. Betalningsvillkor
Valutan på webbplatsen är euro. Köp kan betalas genom att välja följande betalningsmetoder som tillhandahålls av betalningsplattformen makecommerce.lv, Maksekeskus AS:

Lägg till de betalningsmetoder som din webbutik kommer att använda:

Lettlands internetbankbetalningar: Swedbank, SEB, Citadele och Luminor
Estlands internetbankbetalningar: Swedbank, SEB, Luminor
Litauens internetbankbetalningar: Swedbank, SEB och Luminor
Finlands internetbankbetalningar: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
Visa/Mastercard-kortbetalningar
OBS! När du använder betalningsmetoden för internetbank, bekräfta beställningen och klicka på “Återgå till säljaren” -knappen.

Personuppgifter som krävs för betalningen överförs till den licensierade betalningsinrättningen Maksekeskus AS.

Avtal träder i kraft efter framgångsrik betalning till webbutikens bankkonto. Om det av någon anledning inte är möjligt att utföra beställningen kommer köparen att informeras om detta, och den betalda sum

man kommer att återbetalas så snart som möjligt, men inte senare än 14 dagar efter att meddelandet har tagits emot.

3. Leveransvillkor
Tjänsterna i webbutiken, inklusive men inte begränsat till paketering av varor (sändningar), leverans, returer, kommunikation med köparen (kunden) på uppdrag av SIA “pharm&med”, tillhandahålls av leveransförmedlingsföretaget SIA “OZERMEDIA”, gemensamt registreringsnummer 40103678683.

Produkter levereras till följande länder: Lettland, Europa, m.fl. Köpta varor levereras:

Lettland: med postleverans från AS “Latvijas Pasts” eller Omniva-paketautomat/kurirleverans, beroende av kundens val. Leveranstiden är 2 till 5 arbetsdagar. Under helgdagar eller ökad arbetsbelastning kan leveranstiden vara upp till 7 arbetsdagar.
Litauen, Estland: med postleverans från AS “Latvijas Pasts”, Omniva, Venipak-paketautomat/kurir, beroende av kundens val. Leveranstiden är 2-5 arbetsdagar. Under helgdagar eller ökad arbetsbelastning kan leveranstiden vara upp till 7 arbetsdagar.
Europeiska unionens medlemsstater: postleverans från AS “Latvijas Pasts” eller Express Mail Service internationell paketleverans, beroende av säljarens val. Leveranstiden är normalt 4-14 arbetsdagar.
EU-medlemsstater: postleverans från AS “Latvijas Pasts”. Leveranstiden är normalt 4-14 arbetsdagar.
Hela världen: postleverans från AS “Latvijas Pasts” eller Express Mail Service internationell paketleverans, beroende av säljarens val. Leveranstiden är normalt 7 till 20 arbetsdagar.

Säljaren tillhandahåller varornas sändningsnummer för varje beställning:

  • genom att göra en beställning på en arbetsdag före kl. 17:00 – samma dag;
  • genom att göra en beställning på fredag efter kl. 17:00 eller på helger – nästa arbetsdag (måndag);
  • genom att göra en beställning på en arbetsdag före helgdagar efter kl. 17:00 – nästa närmaste arbetsdag.

Om mottagarens land inte är en EU-medlemsstat måste köparen täcka alla avgifter och skatter som måste betalas för att ta emot sändningen på destinationsorten, om inte säljaren har åtagit sig att göra det direkt.

Leveranskostnaderna visas innan beställningen bekräftas. Köpta varor levereras till köparens angivna adress inom 1-45 arbetsdagar. I undantagsfall har vi rätt att skicka varor inom 60 kalenderdagar och meddela kunden om detta.

Säljaren tar inte ansvar för leverans av sändningen om köparen (kunden) när de gör en beställning har angett en felaktig köpadress, inklusive postnummer, stad, osv., eller om leveransen till den angivna adressen inte kan garanteras av oberoende skäl från säljaren.

4. Rätt att avstå från avtalet
Kunden har rätt att ångra köpet inom 14 kalenderdagar från mottagandet av varorna. Ångerrätten gäller inte om köparen är en juridisk person.

För att utöva ångerrätten i 14 dagar, får varorna endast användas för de ändamål de är avsedda för, konsumenten är ansvarig för att bevara varornas kvalitet och säkerhet under perioden för utövande av ångerrätten.

Konsumenten kan utöva ångerrätten inom 14 dagar och, utan att ange någon anledning, dra sig tillbaka från distansavtalet (utom i de fall då livsmedelstillskott, receptfria läkemedel och medicinska varor, enligt förordningen från regeringen av den 26 juni 2007, kräver specifika lagringsvillkor (fukt, ljus, temperatur, etc.)).

För att utöva ångerrätten måste du skicka in återkallandeblanketten, som du kan h

itta här: (blankett), genom att skicka den till e-postadressen support@lyl.eu inom 14 dagar efter att du har mottagit varorna.

Om köparen har fått en vara som motsvarar beskrivningen, enligt beställningen, och varan inte är skadad, täcker köparen kostnaderna för att returnera varan. Om en vara som inte är i enlighet med beskrivningen, skadad eller felaktig har levererats, kommer säljaren att se till att varan returneras utan extra kostnad.

Köparens skyldighet är att returnera varan till säljaren utan dröjsmål, men inte senare än 14 dagar efter att återkallelsen har skickats till webbutiken. Efter att ha mottagit de returnerade varorna kommer webbutiken omedelbart, men inte senare än 14 dagar, att återbetala alla betalningar som köparen har mottagit enligt distansavtalet.

Säljaren har rätt att hålla tillbaka betalningen tills han har mottagit varan eller bekräftelsen på returneringen från köparen.

Webbutiken ansvarar inte för förseningar i utförandet av skyldigheter eller försummelser eller annan underlåtenhet som orsakas av omständigheter och hinder som är utanför webbutikens rimliga kontroll.

Webbutiken förbehåller sig rätten att vägra att sälja varor och kräva att varorna returneras från köparen om priset som anges på webbutiken är betydligt lägre än marknadspriset på grund av ett fel.

6. Konsumentens rättigheter angående varor som inte överensstämmer med avtalet
Webbutiken är inte ansvarig för fel som uppstår efter leverans av varorna till köparen. Om köpta varor har brister för vilka säljaren är ansvarig, har köparen rätt att begära avhjälpande av bristerna eller utbyte mot nya varor utan kostnad.

Om varorna inte kan repareras eller ersättas ska säljaren återbetala alla betalningar enligt distansavtalet. Säljaren svarar på kundens klagomål skriftligt inom 15 dagar.

7. Behandling av köparens personuppgifter
Webbutiken behandlar endast de personuppgifter som köparen har angett vid beställning av varor, såsom namn, efternamn, e-post, etc.

Webbutiken överför personuppgifterna till de i punkt 4 nämnda transporttjänstleverantörerna för att säkerställa leverans av varorna.

När du handlar på www.lyl.eu-webbutiken, samtycker köparen tydligt till att ta emot marknadsföringsmaterial (broschyrer, foldrar etc.) om LYL-produkter, produktprover som bifogas sändningen (i sändningslådan).

Likaså samtycker köparen till att ta emot marknadsföringsmeddelanden, inklusive nyheter, som ger LYL rätt att kommunicera med köparen genom att skicka information om våra tjänster och de senaste erbjudandena till den angivna e-postadressen eller telefonnumret. För detta ändamål kan LYL behandla köparens e-postadress som angavs vid anmälan till marknadsföringskommunikation. Köparen har möjlighet att avstå från marknadsföringsmeddelanden.

8. Tvistlösning
I frågor som inte är reglerade i dessa villkor och bestämmelser åtar sig köparen och säljaren att följa de lagar som är i kraft i Republiken Lettland.

Parterna löser alla tvister som uppstår mellan säljaren och köparen genom ömsesidiga förhandlingar eller skriftlig korrespondens. Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar eller skriftlig korrespondens kommer parterna att lösa tvisten i domstolen i Republiken Lettland enligt gällande lagstiftning i Republiken Lettland. Tvister mellan köparen (konsumenten) och säljaren kan hänvisas till Centrum för konsumenträttslig skydd eller domstolen i Republiken Lettland.

Kunden har även rätt att vända sig till Europeiska unionens tvistlösningsorgan.

  1. Övriga villkor

På webbutiken är den integrerade kommunikationspanelen (chattrutan) Tidio underhållen av leveransföretaget SIA “OZERMEDIA”.

Verktyget är tillgängligt för kundens bekvämlighet för att snabbt och effektivt få leveransinformation, allmän information om produkter och annan information relaterad till webbutikens verksamhet.

SIA “OZERMEDIA” har inte rätt att ge medicinska råd, hälsovårdstips eller annan information som direkt eller indirekt är kopplad till hälsa.

Informationen som tillhandahålls av SIA “OZERMEDIA” är av informativ karaktär och leder inte till rättsliga eller civilrättsliga konsekvenser.